Skip to content

FenceWorks

 

FenceWorks is een uitgeverij van gespecialiseerde vaktijdschriften en websites voor de sectoren IT en industrie. Wij zijn gespecialiseerd in het ontwikkelen, maken én overnemen en revitaliseren van bladen, websites, e-mailproducten en andere uitgeef- en communicatieprojecten. Onze doelstelling hierbij is het bij elkaar brengen van aanbieders en afnemers in niche-markten.

FenceWorks is eigenaar van onder andere AppWorks, Business & IT, CloudWorksDatacenterWorksInfosecurity Magazine en Vision & Robotics.

No comments yet

Leave a Reply

You may use basic HTML in your comments. Your email address will not be published.

Subscribe to this comment feed via RSS