Skip to content

Eerste resultaten

De Nationale IT-Security Monitor vindt jaarlijks plaats. Het onderzoek is reeds van start gegaan. Peter Vermeulen, directeur van onderzoeksbureau Pb7 Research, verwacht in juni de eerste resultaten van de Security Monitor te kunnen publiceren. Dit zal onder andere gebeuren bij de mediapartners van de Nationale IT-Security Monitor: AppWorks, CloudWorks, DigitaleZorg.nl Magazine en Infosecurity Magazine.

No comments yet

Leave a Reply

You may use basic HTML in your comments. Your email address will not be published.

Subscribe to this comment feed via RSS